WFT

Dienstenwijzer Marine Insurance International B.V.

Marine Insurance International B.V. is een zelfstandige onderneming zonder eigendomsverhouding tot banken of verzekeraars en opereert daardoor zowel financieel als commercieel onafhankelijk.
Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen en banken.
 

Wet financiële dienstverlening

Op grond van de Wet Financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken:
 

Registratie AFM

Marine Insurance staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12011217
Marine Insurance heeft een vergunning om te bemiddelen in: Schade verzekeringen
Het kantoor is voornamelijk gericht op de maritieme branche zoals de scheepswerven en rederijen c.q. management kantoren. In principe bemiddelt M.I.I. niet voor verzekeringen in de particuliere sector met uitzondering van particuliere jachten
 

Klachteninstituut

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Wanneer u echter niet tevreden bent kunt u ons daarover benaderen. Richt uw brief aan de directie. Onder aan de pagina treft u onze adresgegevens aan. U zult binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangen waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.
Tevens melden wij u dat Marine Insurance International B.V. is aangesloten zijn bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wanneer wij naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd kunt u dit onafhankelijke klachteninstituut benaderen.

KiFid Postbus 993257 2509 AG Den Haag 070 ­ 333 89 99
 

Beloning

De vergoeding voor de dienstverlening van Marine Insurance International B.V. is begrepen in de premie van de verzekeringen die u via onze bemiddeling sluit. Dit betekent dat ons advies aan u geen verdere kosten met zich meebrengt.
 

Adresgegevens en bereikbaarheid

U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken op 050-3130860. Marine Insurance International BV Peizerweg 87C 9726AH Groningen Postbus 1148 9701 BC Groningen Tel: 050-3130860 KvK: 02067396