Protection & Indemnity

Dit is, globaal gezegd, de aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van schepen waarbij meestal separaat een rechtsbijstand verzekering wordt gesloten. U heeft dan bijvoorbeeld dekking voor letselclaims, ladingsclaims, boetes of waterverontreiniging. Wij hebben de mogelijkheden om bij alle P & I clubs te sluiten en onderhouden goede contacten met hen.

Voor meer info of direct contact, klik hier